TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

 

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI NEDİR ? 
Tamamlayıcı sağlık sigortası, SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) kapsamına girmeyen veya SGK’nın yalnızca bir kısım masrafları karşıladığı sağlık hizmetlerinden faydalanmak istediğinizde devreye giren bir sigorta türüdür.

  • En kısa tanımı ile tamamlayıcı sağlık sigortası, devlet destekli olan bir sigorta ürünüdür. SGK’nın karşıladığı ücret limitlerini aşan tedavi giderlerini karşılamak amacı ile oluşturulmuştur. TSS (Tamamlayıcı Sağlık Sigortası) sayesinde SGK ile anlaşmalı olan özel hastaneler ve özel sağlık kuruluşlarındaki tedavi ve muayene masraflarınız, sigorta şirketi tarafından karşılanır, size yansıtılmaz.

    Tamamlayıcı sağlık sigortası sayesinde SGK anlaşması olan bütün hastaneler ve özel sağlık kuruluşlarında tedavi olabilir, yüksek kalitede sağlık hizmetleri alabilirsiniz.

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI AVANTAJLARI

  1. Özel sağlık sigortası için ayırmanız gereken bütçenin çok daha altında bir bütçe ile yüksek kalitede sağlık hizmetleri alabilirsiniz.
  2. Ciddi sağlık problemleriniz yüzünden oluşabilecek moral bozukluğunuz için ilaç gibi gelebilir çünkü yüklü masrafları karşılamak zorunda kalmazsınız.
  3. Eğer bordrolu çalışan veya işveren iseniz, özel sağlık sigortasında olduğu gibi gelir vergisi indirimlerinden faydalanabilirsiniz.

TSS POLİÇE KAPSAMI

Tamamlayıcı Sağlık poliçesi, sigorta poliçesinin geçerli olduğu dönem içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu ("SGK"), 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve buna ilişkin Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında, Ethica Sigorta'nın bu ürüne özel anlaşmalı kurum ve/veya kuruluşlarında alınan sağlık hizmetleri ile ilgili ödeyeceği fark ücretlerini, Sağlık hizmet sunucusu ile sigorta şirketi arasında yapılabilecek anlaşmaya göre Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatları üzerinde kalan fark tutarlarını, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenmiş Sağlık Sigortası Genel Şartları ("Genel Şartlar"), Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği ("Yönetmelik") ve işbu Özel Şartlara ("Özel Şartlar") uygun olarak teminat altına alır. Sigortacı, bu ürüne özel anlaşmalı kurum ve/veya kuruluşlarda SGK ile anlaşmalı branşlarda oluşacak GSS kapsamında alınan sağlık hizmetleri için, SUT bedeli üzerindeki giderleri (ilave ücretleri) tamamlayıcı olarak poliçede belirtilen network, teminat, limit, ödeme yüzdesi ve varsa poliçede tanımlı istisna/lar doğrultusunda karşılar.

Tamamlayıcı Sağlık poliçesi poliçede belirtilen tarihten itibaren yıllık olarak düzenlenir. Sigortalılık süresi 1 yılı aşamaz. Poliçe kapsamında yer alan teminatlar, sadece poliçede sigortalı olarak belirtilen kişiler için ayrı ayrı geçerli olup, poliçede sigortalı olarak yer almayan kişiler sigorta teminat kapsamından yararlanamazlar. Sigorta poliçesinin kapsamı ancak SGK tarafından sağlık sigortası kapsamı altına alınmış kişiler için geçerlidir. Aksi durumda kişilerin Tamamlayıcı Sağlık poliçesi kapsamına alınması söz konusu değildir. SGK sağlık sigortası hakkını kaybeden kişiler, Tamamlayıcı Sağlık poliçesini devam ettirebilir ancak poliçede belirtilen teminat ve haklardan yararlanamazlar. SGK müstahaklılığı yeniden başlayan kişiler için iş bu poliçe teminatları ilgili tarihten itibaren yürürlük kazanır.

 

TEKLİF AL

Lütfen Bekleyiniz... Yükleniyor

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teklif Al   

   


Captcha

İLETİŞİM FORMU

Lütfen Bekleyiniz... Yükleniyor

Captcha

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ